Over ons

MCR is een spin-off van de KULeuven, gespecialiseerd in begeleidings- en opleidingstrajecten op maat rond (1) Strategie-implementatie en verandermanagement, (2) Leren en ontwikkelen en (3) Mens & managementvaardigheden.

De oprichting van MCR was het resultaat van jarenlang onderzoek en veldwerk in het domein van leren bij volwassenen, communicatie en de menselijke kant in veranderingsprocessen, uitgevoerd door Peter Rosseel en zijn team in 3L-K.U.Leuven. Gemotiveerd door de uitstekende resultaten en de positieve reacties van klanten en partners, werd er in 1999 beslist om een spin-off te creëren die ons in staat zou stellen onze klanten nog beter te dienen.

De kracht van de procesfacilitatoren, adviseurs, coaches en trainers die voor MCR werken, ligt in de combinatie van twee vormen van expertise. Enerzijds beschikken zij over inhoudelijke kennis m.b.t. specifieke thema's zoals strategie-implementatie, omgaan met verandering, mens -en managementvaardigheden en leren en ontwikkelen. Anderzijds hebben zij de nodige competenties om de rol van procesfacilitator, coach, adviseur en trainer op te nemen. Dankzij deze combinatie slagen zij erin krachtige leeromgevingen te creëren voor hun doelpubliek die leiden tot effectief en duurzaam leren en concrete resultaten voor de organisatie.

Onze meerwaarde als partner in begeleidings- en opleidingstrajecten is:

  • Wetenschappelijk onderzoek als basis: MCR borgt een erg uitgebreide kennis van het interdisciplinair onderzoek in de organisatiepsychologie, de onderwijspsychologie, de management- en communicatiewetenschappen, de linguïstiek en de sociologie. Eén van onze voornaamste bronnen is het onderzoek van professor Em. Erik De Corte in het domein van de Instructiepsychologie en -technologie dat een weerslag kreeg in talrijke internationale samenwerkingsprojecten met universiteiten en overheden in Europa, Zuid-Afrika en Oezbekistan.
  • Praktijkgerichte methodologie: Voor elke opdracht vertrekken wij vanuit het standpunt van de klant en bekijken we hoe we samen een proces kunnen opstarten dat leidt tot duurzame gedragsverandering, engagement bij medewerkers en resultaten voor uw organisatie. Onder de rubriek 'Onze benadering' vindt u meer informatie over onze methodologie.
  • Een holistische benadering: Zoals in de parabel van de blinde en de olifant, is het soms moeilijk het geheel te zien, wanneer je vanuit een bepaald gezichtspunt of perspectief naar de werkelijkheid kijkt. Naar deze analogie merken we dat het voor bedrijfsleiders, functionele specialisten en projectleiders een uitdaging is om op een geïntegreerde manier aan verandering te werken. Alhoewel het op een bepaald moment nuttig kan zijn om 'enkel een stukje van de olifant van naderbij te bekijken', dient het finaal toch weer om het hele dier te gaan en moeten wij zeker zijn dat het nog altijd een olifant is die je ziet als alle stukjes samenkomen. Daarom hanteren wij ook voor het managen van de menselijke kant in veranderprocessen een methodologische en systematische aanpak waarbij de consistentie en de coherentie van de interventies streng bewaakt worden. Onder de rubriek 'Onze benadering' vindt u meer informatie over onze methodologie.

Partnerships binnen en buiten de universiteit: De laatste jaren heeft MCR vruchtbare samenwerkingsverbanden afgesloten met instanties binnen en buiten de universiteit. Ten eerste is er de samenwerking met het Instituut voor de Overheid van de K.U.Leuven in het kader van enkele langlopende opleidingstrajecten voor organisaties zoals het Opleidingsinstituut voor de Federale Overheid, de FOD Binnenlandse Zaken en de Rijksdienst voor Pensioenen. Ten tweede werken we samen met de Hogeschool - Universiteit Brussel waarmee we opleidingen en coaching aanbieden voor directeurs van het basis en secundair onderwijs. Een derde jarenlange partnership werd opgebouwd met de Universiteit van Vrijstaat in Zuid-Afrika. We dragen ook bij aan een project van de Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR) dat gericht is op HIV/AIDS bestrijding en waarbij MCR zich focust op het luik 'leiderschap' en 'opleiding/opvoeding'. Ten slotte willen we ook onze samenwerking met Eurogentest vermelden, binnen welk kader we de medewerkers van medische labo's in Europa opleiden in veranderingsmanagement.