Onze benadering

Voor elk van onze interventies, vertrekken we van dezelfde uitgangspunten:

  • De kracht van leren - Mensen hebben een passie om te leren. De vraag is hoe je deze passie 'ontsteekt'? Via het model van de krachtige leeromgevingen, creëren we samen met u een proces waarin medewerkers op de juiste manier ondersteund worden in hun leren en waarbij dit leren leidt tot duurzame gedragsverandering en de gewenste resultaten.
  • De kracht van conversatie en co-creatie - Beoogde veranderingen in organisaties zijn steeds sociale constructies die slechts tot leven komen indien men er in de organisatie op elk niveau over spreekt en afspraken over maakt. MCR helpt u om dit proces van co-creatie vorm te geven en te faciliteren. Zo creëert u voor uw organisatie een begeesterend verhaal van waar u naar toe wil gaan en een gevoel van eenheid, richting en optimisme.
  • De kracht van een holistische benadering - Wanneer we met u aan de slag gaan, proberen we steeds de door u aangebrachte uitdagingen in een breder kader te zien. Een probleem in een organisatie is immers zelden een kwestie van enkel de strategie, enkel het leiderschap of enkel de dynamiek van een bepaald team. Door al deze aspecten gelijktijdig te bekijken, focussen we niet enkel op symptomen maar pakken we ook de onderliggende oorzaken aan.
  • De kracht van een consistente manier van werken - Ook voor het managen van de menselijke kant in veranderprocessen opteren wij voor een methodologische en systematische aanpak waarbij de consistentie en de coherentie van de interventies streng bewaakt worden.

Wanneer wij u ondersteunen, vertrekken we vanuit uw concrete context en noden en ontwerpen vervolgens een proces op maat. We geloven niet in een 'one-size-fits all' aanpak. Wel vinden we het belangrijk om elke interventie te enten op wetenschappelijk onderbouwde en beproefde concepten en modellen. We putten hierbij uit onderzoek in de organisatiepsychologie, de onderwijspsychologie, de management- en communicatiewetenschappen, de linguïstiek en de sociologie. Deze input vertalen we vervolgens naar een pragmatische en resultaatgerichte aanpak voor uw organisatie. Voorafgaand aan elke interventie doorlopen we met u de volgende stappen:

  • Een individueel gesprek met de opdrachtgever (en eventueel leden van de directie) over de aanleiding en de verwachte resultaten van de samenwerking.
  • Een gesprek met (een selectie van) de deelnemers aan de interventie, eventueel aangevuld met een observatie op de werkplek.
  • Op basis hiervan maakt MCR een voorstel met een plan van aanpak op, dat gepresenteerd wordt aan en besproken wordt met de opdrachtgever.